Jak uzyskać dotację na wymianę kotła grzewczego?

dotacje pieniężne

Program Czyste Powietrze oferuje dofinansowanie dla osób, które chcą wymienić swój stary kocioł grzewczy na bardziej ekologiczny. Kwota dotacji zależy od poziomu dochodów, a maksymalna kwota to aż 135 000 zł. W jaki sposób można otrzymać dofinansowanie wymiany kotła? I co będzie potrzebne, aby móc złożyć wniosek?

Ile wynosi dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż nowoczesnego kotła Ecodesign. Kwota dotacji uzależniona jest od poziomu dochodów. Podstawowy poziom dofinansowania wynosi 30 tys. zł dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł. Na podwyższony poziom dofinansowania mają szansę osoby, w których gospodarstwie domowym przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji wynosi wtedy 37 tys. zł. Natomiast na najwyższy poziom dofinansowania mogą liczyć osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł. W przypadku tego poziomu maksymalna kwota dotacji wynosi 90% kosztów kwalifikowanych.

Co będzie potrzebne, aby uzyskać dofinansowanie do wymiany kotła?

Aby ubiegać się o dofinansowanie do wymiany kotła w ramach programu Czyste Powietrze, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim dotyczy to właścicieli budynków jednorodzinnych lub wydzielonego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Kolejnym warunkiem jest posiadanie starego pieca na paliwo stałe, który będzie demontowany oraz zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła. Ważne również, aby dochód mieszkańców nie przekraczał określonych kwot na poszczególnych poziomach dofinansowania. Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek w wybranej instytucji i przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków programu.